Temel Emlakçılık Kursu

Image module
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifikasyon Programı
Online Ön-Kayıt
Neler Kazanacaksınız?
  • Sertifika: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika
  • Sertifika: Atılım Akademi Katılım Sertifikası
  • Sertifika: Sunum Teknikleri Sertifikası
  • Sertifika: CV Hazırlama ve İfade Teknikleri Sertifikası
  • İndirim: İkinci Eğitimde %25 İndirim Hakkı
  • Eğitim Süresi: 168 Saatlik Uygulamalı Eğitim
  • Sınıf Kapasitesi: 10 Kişilik Sınıflar

Temel Emlakçılık Kursu Hizmetleri, hak sahiplerinin talebi üzerine her türlü taşınmazın alımı, satımı, kiralanması konularında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlere her türlü sözleşmenin oluşturularak işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm hizmetlerin ifası ile mesleğin konuları içerisinde araştırma, bilirkişilik ve değerleme hizmetlerinin bütünüdür.

Temel Emlakçılık Kursu, emlakçılık sektöründe olanların, sektörde çalışanların ve çalışmayı düşünenlerin katılması ve sertifika alması zorunlu bir eğitim programıdır.

Emlakçılık Sertifikası kurumumuz tarafından verilmektedir. Emlakçılık Kursu Sertifikası, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olup yurt içi ve yurt dışında geçerlidir.

Kurs Katılım koşulları: Temel Emlakçılık sertifikasına sahip olmak için Lise mezunu olmak yeterlidir., Lise mezunu olmayan ve en az ilköğretim mezunu olanlar herhangi bir emlakçıda çalıştığını belgeleyebilen (Firma kaşeli bir dilekçe ile) kursiyerlerimiz de sertifikayı almaya hak kazanabilirler.

Temel emlakçılık ile ilgili genel kavramlar, Emlak alım-satım, kiralama ve değerleme (ekspertizlik)hizmetleri, Hukuki ve ekonomik boyutta emlakçılık, Resmi yazı ile yapılan tapu işleri, TSE Emlakçılık Hizmetleri Mecburu Standart Tebliği, Emlak Komisyonculuğu ve Aracılık, Emlak komisyonculuğu borç ilişkileri, Emlak komisyonculuğu ve tüketici hukuku, Tapu tanımı ve örgütü, Tapu siciline başvuru, Tapu sicilinin incelenmesi, Bilgi ve kayıt örneklerinin istenmesi, Tapu ve kadastro harçları ve damga vergisi, Konut alanları, Konut dışı kentsel çalışma alanları, Tarihi ve doğal çevrenin korunması, Parsellere ve yapı düzenine ait tanımlar Vergiler Gelir vergisi Kurumlar vergisi Emlak vergisi, Çevre ve temizlik vergisi Karma değer vergisi Damga vergisi Veraset ve intikal vergisi Vergi kanunu, Defter tutma, Emlak alım-satımı Emlak kiralaması, Emlak pazarlama teknikleri Danışmanlık sözleşmesi Ekspertiz raporlarının hazırlanması, Halkla ilişkiler kurumsal imaj Kurum kimliği, felsefesi Kurumsal davranış iletişim, Kurumsal imajı etkileyen unsurlar Resmi yazı yapılan tapu işlemleri, Haciz, iflas, davalıdır şerhi, konkordato, Harita ve imar uygulamaları, Kentleşme ve imar hukuku, Gayrimenkul hukuku, Tapuda akitli ve akitsiz işlemler, Davranış bilimleri …