İnsan Kaynakları Uzmanlığı

Image module
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifikasyon Programı
Online Ön-Kayıt
Neler Kazanacaksınız?
  • Sertifika: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika
  • Sertifika: Atılım Akademi Katılım Sertifikası
  • Sertifika: Sunum Teknikleri Sertifikası
  • Sertifika: CV Hazırlama ve İfade Teknikleri Sertifikası
  • İndirim: İkinci Eğitimde %25 İndirim Hakkı
  • Eğitim Süresi: 168 Saatlik Uygulamalı Eğitim
  • Sınıf Kapasitesi: 10 Kişilik Sınıflar
  • Programlar: LUCA, GO3, Micro

iNSAN KAYNAKLIĞI UZMANLIĞI: Günümüzde organizasyonların; verimliliğin artırılması, rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için güçlü ve yetkinlikleri yüksek bir insan kaynağına sahip olması, yönetimde doğru stratejiler oluşturarak doğru insan kaynakları politikaları üretmesi gerekir. İnsan Kaynakları Uzmanlık eğitimleri; nitelikli insan kaynağı uzmanlarının yetiştirilmesi, aynı zamanda katılımcının gelişimini ve değerini artırarak İK alanında profesyonelleşmesini sağlayan konuları içermektedir.

Kimler Katılmalı?
– İnsan Kaynakları departmanlarında çalışan uzman, orta ve üst düzey yöneticiler
– İnsan Kaynakları alanına kariyer geçişi yapmak isteyen ve alanında uzmanlaşmak isteyen uzman, orta ve üst düzey yöneticiler
– İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm öğrenci ve yeni mezunlar

Programın Amacı
Bu program ile; İşletme yönetiminin stratejik ortağı konumuna gelen İnsan Kaynakları departmanları için nitelikli insan kaynağı uzmanları yetiştirilmesi, aynı zamanda katılımcının gelişimini ve değerini artırarak İK alanında profesyonelleşmesi hedeflenmektedir.

İK Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları
İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri, İş Analizi ve Tasarımı, Organizasyon ve Süreç Yönetimi, İşe Alma, Seçme ve Yerleştirme, Performans Yönetimi, Eğitim ve Geliştirme, Kariyer Yönetimi ve Yedekleme, Bordro ve Özlük işleri, İşe Alım Simülasyon

Kariyerinize Katkıları
Bu program ile İnsan Kaynakları fonksiyonlarının şirket yönetimindeki öneminden, süreçlerin detaylarına kadar uygulamalı olarak öğrenme imkanı ve bu bilgileri iş hayatında uygulayabilecek temel beceri ve yetkinliğe sahip olacaksınız.