Robotik Kodlama

Image module
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifikasyon Programı
Online Ön-Kayıt
Neler Kazanacaksınız?
 • Sertifika: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika
 • Sertifika: Atılım Akademi Katılım Sertifikası
 • Sertifika: Sunum Teknikleri Sertifikası
 • Sertifika: CV Hazırlama ve İfade Teknikleri Sertifikası
 • İndirim: İkinci Eğitimde %25 İndirim Hakkı
 • Eğitim Süresi: 168 Saatlik Uygulamalı Eğitim
 • Sınıf Kapasitesi: 10 Kişilik Sınıflar

Bir robotun hareketlerini kontrol edebilmek veya yönlendirmek için yapılan kodlama çalışmalarına robotik kodlama adı verilir. Kodlanan nesne burada bir robottur. Soyut kavramların kolay hale getirilmesi, öğrenmek veya öğretmek için somutlaştırmaya ihtiyaç duyulması robotların eğitimde kullanılmasını sağlayabilmektedir. Kodladığınız şey dokunabildiğiniz, aldığı yolu ölçebileceğiniz ve pilini değiştirebileceğiniz komplike yapıya sahip somut bir nesnedir.

Robotik kodlama, dünyada hızlı bir şekilde gelişmekte olan robotik bilimi, robotik kodlama eğitimine duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda günümüzde robotik bilimi genç yaşlardan itibaren kişilerin alabilecekleri eğitimler arasına girmiştir. Eğitim süreci, genç nesillerin kendilerini robotik bilimi ve kodlama alanında geliştirmesinin yanında aynı zamanda bilim ve teknoloji alanına da yönlendirebilecek etkiye sahiptir. Bu alanlarda yapılacak çalışmalardan daha fazla keyif alınması ve katılımcıların motivasyonu yüksek bir şekilde bu alanda çalışmaları eğitimin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Robotik Kodlama Eğitim İçeriği Nedir?

Robotik kodlama eğitim içeriği teorik ders ve geliştirici uygulamalar olarak başlıca iki ayrı kategoride değerlendirilir. Geliştirici uygulamalar kişiler ile birebir yüz yüze yapılabilmektedir.

 • Maker nedir? Maker hareketi hakkında bilgiler ve uygulama örnekleri
 • Teknoloji ve Kendin yap (Do It yourself) kültürü hakkında
 • Temel Elektrik ve Elektronik bilgileri
 • Arduino nedir? Arduino ile neler yapılabilir ? Arduino çeşitleri nelerdir ?Genel bilgiler, bilgisayara kurulum ve doğru şekilde kullanımı ile eğitime katılanların arduino dünyasına giriş yapması ve basit uygulamaları öğrenmesi hedeflenmiştir.
 • Elektronik tasarımlar için Breadboard kullanımı. Elektronik devre hazırlama örnekleri
 • Makey Makey elektronik kitlerinin kullanımı ve uygulamalardan örnekler.
 • Robotik ve Elektronik uygulamalar için kodlama eğitimine giriş. Kullanılacak kodlama komutlarının öğrenilmesi ve örnek uygulamaların yapılması.