Öğrenci Barındırma Hizmetleri Yöneticiliği

Image module
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifikasyon Programı
Online Ön-Kayıt
Neler Kazanacaksınız?
  • Sertifika: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika
  • Sertifika: Atılım Akademi Katılım Sertifikası
  • Sertifika: Sunum Teknikleri Sertifikası
  • Sertifika: CV Hazırlama ve İfade Teknikleri Sertifikası
  • İndirim: İkinci Eğitimde %25 İndirim Hakkı
  • Eğitim Süresi: 168 Saatlik Uygulamalı Eğitim
  • Sınıf Kapasitesi: 10 Kişilik Sınıflar

Öğrenci Barındırma Hizmetleri Yöneticiliği eğitimi; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyette bulunan barınma merkezleri yönetici adayları için hazırlanmıştır.

Program ile yönetici adaylarının barınma hizmetleriyle ilgili; mevzuat, yönetim, beslenme ve barınma hizmetleri, güvenlik, çocuk, ergen, genç ve aile, protokol ve yazışma kuralları, e-yurt modülü, mesleki gelişim, adap ve etik kuralları konularına ilişkin bilgi, beceri ve tutum geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Program uygulanmasında; anlatım, problem çözme, soru-cevap ve yaparak yaşayarak öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır. Kursiyerlerin öğrenme süreçleri periyodik olarak takip edilecek, öğrenme eksiklikleri varsa tespit edilip telafi yoluna gidilecektir

Barınma hizmetleri yönetmeliği gereği 10.08.2017 tarih ve 12061398 sayılı karar ile bütün yurtlarda çalışan yöneticilerin en az lisans mezunu olması şartı ile, Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği kursunu alıp, milli eğitim bakanlığı onaylı sertifikaya sahip olması gerekmektedir.