Atılım Akademi

Hasta Kabul - Tıbbi Sekreterlik

Hasta Kabul İşlemleri: Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş-çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alarak arşivleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programdır.

Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanma, doküman hazırlama, sosyal hayatta iletişim, iş hayatında iletişim, randevu ve konuk kabulü, problem çözme, hasta hizmetleri, tedavi hizmetleri, tıbbi arşivleme.

İstihdam Alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, hastanelerde, sağlık ocaklarında, polikliniklerde, tıbbi laboratuvarlarda, tıp merkezleri vb. kurum ve kuruluşların hasta kabul birimlerinde istihdam imkânı bulabilirler.

Tıbbi Sekreterlik:
Tıbbi dokümantasyon bilgisini ve gerekli bilgisayar yazılımlarını kullanarak hasta hizmetlerini yerine getirebilmektir.Bilgisayarı kullanarak hastaların randevu tarih ve saatlerini düzenli olarak izleyebileceksiniz. Bilgisayar yazılımını ve tıp terminolojisi bilgisini kullanarak hastanın kaydını yapabileceksiniz. Tıp dokümantasyon bilgisini kullanarak hasta kayıtlarını ve dosyalama işlemlerini doğru olarak yapabileceksiniz.

Atılım Akademi

ATILIM AKADEMİ EĞİTİM KURUMLARI

Atılım Akademi

Antalya Merkez: | Markantalya yanı Ömer Melli İşhanı kat 1 no 12/13

Telefon: 0242 247 1389 - Mail: info@atilimakademi.com

Manavgat Şube: | Güven iş merkezi kat:1 no:26. ( Manavgat Lisesi Karşısı)

Telefon: 0242 742 79 44 - Mail: info@atilimakademi.com

Eğitim Başvuru Formu

TOP